Voet van het gaspedaal

ROSWINKEL

Bij de kruising van de school wordt te hard gereden. Met de thermometerborden wordt de autobestuurder geconfronteerd met de te hoge snelheid. De borden worden ingezet om de autobestuurder bewust te maken van het eigen gedrag om zo de snelheid te verlagen.

Het te hard rijden is al langer een doorn in het oog van de directie van de basisschool, Dorpsbelangen en provincie Drenthe. In overleg met Dorpsbelangen en VVN

(Veilig Verkeer Nederland)

is gestart met het project Burgerparticipatie. Vanuit dit project zijn er verschillende acties geweest waarin VVN samen met Dorpsbelangen Roswinkel aandacht heeft gevraagd voor de te hoge snelheid.

Omdat de snelheden na deze acties niet verlaagden, is

via het project ‘Klachten

en Knelpunten’ van VVN en in nauwe samenwerking

met de politie, handhaving opgepakt. De eerste twee weken werden gebruikt als waarschuwingsweken.

In deze periode werd aan iedereen die sneller dan 30 km/u reed een gele kaart uitgedeeld. Daarna is met handhaving begonnen.

De thermometerborden die langs de N379 bij de entree van de 30 km-zone zijn

geplaatst, zijn hier onderdeel van. De meetgegevens van

de politie worden gebruikt om de door Dorpsbelangen gemaakte thermometer-borden te vullen met het percentage snelheidoverschrijders.

De school doet mee met het Drents Verkeersveiligheids-label (DVL). Zo wordt op een structurele manier extra aandacht gegeven aan onder andere de schoolomgeving, veilig oversteken, veilige (school-thuis) routes en de zichtbaarheid. Ook ouderbetrokkenheid is in deze een belangrijk onderdeel wat de aandacht krijgt. In november 2017 voldeed de school aan alle criteria en op 19 maart 2018 hebben ze het DVL in ontvangst genomen.