Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht gesteld door inspectie

HOOGEVEEN

De Inspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben besloten om Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht te plaatsen voor de periode van maximaal zes maanden. Het besluit van de inspectie volgt op een bezoek dat zij op 20 mei aan VTD bracht.

Tijdens het bezoek van de inspectie bleek dat in een oud registratiesysteem nog zaken openstonden, waarvan de status niet duidelijk was. Daarnaast constateerde de inspectie dat van de 24 eisen, die zij stelt aan Veilig Thuis organisaties, er 18 inmiddels voldoende zijn opgepakt en dat aan 6 eisen nog moet worden voldaan.

Het verscherpt toezicht door de inspectie houdt in dat Veilig Thuis Drenthe regelmatig aan de inspectie rapporteert over de voortgang van de verbeteringen. Gedurende het verscherpt toezicht moet Veilig Thuis gaan voldoen aan het door de Inspectie gehanteerde normenkader.

Direct zijn er maatregelen genomen om de 6 nog niet gerealiseerde eisen versneld op te pakken. Ook zijn de openstaande zaken in behandeling genomen zodat er zicht is op de veiligheid van de kinderen en volwassenen in de bij VTD gemelde zaken. Ook hebben bestuur en de directeur gezamenlijk besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het functioneren van Veilig Thuis Drenthe. De uitkomsten van dit onderzoek zijn het verdere fundament voor de door ontwikkeling van Veilig Thuis Drenthe tot een professioneel en effectief werkend meld- en expertisecentrum. Inmiddels is een interim-manager aangesteld om de acties uit het verbeterplan verder uit te voeren.

Directeur Publieke Gezondheid Karin Eeken: “We kunnen ons voorstellen dat bij de inspectie het gevoel is ontstaan dat zij onvolledig en niet juist is geïnformeerd. We onderkennen dat er meer grip moet zijn op registratiesystemen en er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om verbeteringen te bewerkstelligen.”

Jan Bos, vice-voorzitter van het algemeen bestuur: “Er kan geen misverstand over bestaan dat de inspectie in haar toelichting op het besluit VTD onder verscherpt toezicht te plaatsen scherpe conclusies heeft getrokken. De inspectie heeft ons op een indringende wijze een spiegel voorgehouden, waar wij lering uit trekken. Net als de inspectie vinden wij dat de veiligheid en gezondheid van leden van huishoudens en gezinnen de hoogste prioriteit genieten en te allen tijde gewaarborgd moeten zijn door professionals van VTD als zij worden benaderd met een hulpvraag. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor deze gang van zaken en ziet het ook als zijn verantwoordelijkheid om het vertrouwen van de inspectie terug te winnen.”

Veilig Thuis Drenthe is sinds 2015 het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Drenthe. Veilig Thuis geeft advies, doet waar nodig onderzoek en biedt ondersteuning aan inwoners en professionals die te maken hebben met vermoedens of situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het advies- en meldpunt sluit aan bij de lokale netwerken, instellingen en zorgprofessionals zoals centra voor jeugd en gezin, scholen, wijk- en buurtteams.


Auteur

Redacteur