Daling van de WW in Drenthe

HOOGEVEEN

In april nam de WW in Drenthe af tot 16.100 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Drentse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen.

Het aantal vacatures nam verder toe. De minder ruime arbeidsmarkt biedt werkzoekenden meer kansen op het vinden van werk. Eind april 2016 telde Drenthe 16.093 WW-uitkeringen. Dat is 6,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af met 499 uitkeringen (-3,0%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 16,4% (2.267) meer WW-uitkeringen. Het economisch herstel blijkt vooral uit een daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Drentse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen.Dit was vooral het geval in de uitzendsector, bouw en industrie. Maar ook in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Het herstel komt ook tot uitdrukking in een toename van vacatures. In het afgelopen jaar nam het aantal openstaande online[1] vacatures in Drenthe toe met 28%. In april staan vooral in de techniek veel vacatures open. Meer vacatures en minder WW-uitkeringen bieden werkzoekenden meer kans op het vinden van werk. De manier waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden, verandert de laatste jaren echter in snel tempo. Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk.

Auteur

Marielle de Vries