Wil jij basketballen in Winsum?

WINSUM

De basketbalvereniging Bedum Blues uit Bedum heeft aangegeven in samenwerking met de buurtsportwerker een trainingsgroep te willen starten in Winsum.

Dit naar aanleiding van enquêtes welke Winsum Vitaal in 2017 onder de inwoners van de gemeente Winsum heeft afgenomen waaruit bleek dat er vraag is naar basketbal.

Wil jij vanaf september ook elke week een balletje gooien? Neem dan contact op met de buurtsportwerker (Jantine) van het MJD via j.meijer@mjd.nl of 06-86864906.