Binnenstadsfonds van 13 miljoen voor toekomstbestendige Drentse steden

Assen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten een Binnenstadsfonds in te stellen met een totaal bedrag van 13 miljoen euro. Met dit fonds wil het college een bijdrage leveren aan levendige, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele leegstand in de Drentse steden en dorpen.

Een versterking van de binnensteden komt de leefbaarheid van dorpen en wijken in Drenthe ten goede. Het Binnenstadsfonds is bedoeld voor de zeven steden en regionale verzorgingskernen Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Beilen en Coevorden. Het Binnenstadsfonds stimuleert en ondersteunt concrete en realistische plannen van gemeenten om deze binnensteden aan te passen aan hedendaagse en toekomstige behoeften van de inwoners en bezoekers. Gedeputeerde Henk Brink: 'Ik ben blij dat het Binnenstadsfonds binnenkort een feit is. Vorig jaar is, samen met de Drentse gemeenten, de Provinciale Retailagenda 2016- 2019 opgesteld. Toen bleek ook nadrukkelijk de noodzaak voor herstructurering van de binnensteden. Daarnaast hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de Voorjaarsnota de motie Binnenstadsfonds aangenomen. Ook van gemeenten kwam de vraag naar een Binnenstadsfonds. Zowel in de Retailagenda als in de motie, als in de gemeentelijke verzoeken is geconstateerd dat de problemen van de Drentse binnensteden vragen om een actieve houding van de provincie. Met de instelling van dit fonds geven wij hier invulling aan. Het college kijkt er naar uit om samen met de Drentse gemeenten aan de slag te gaan met het toekomstbestendig maken van de Drentse steden en kernen.' Naast het Binnenstadsfonds is er een Herstructureringsfonds in voorbereiding. Alle 12 Drentse gemeenten kunnen een beroep doen op dit fonds voor transformatie- en herontwikkelingsopgaven. Het Binnenstadfonds wordt op 8 maart behandeld in Provinciale Staten. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 1 april aanvragen kunnen indienen bij het Binnenstadsfonds.

Auteur

Albert-Jan Garama