Eerste Drentse kievitsei gevonden in Coevorden

ASSEN

Het heeft even op zich laten wachten, maar zaterdagmorgen 19 maart 2016 is het eerste Drentse kievitsei van 2016 gevonden. Rond 11.00 uur heeft weidevogelbeschermer Bert Heidema in Coevorden een nest gevonden met twee kievitseieren.

Weidevogelcoördinator Jaap van Gorkum van Landschapsbeheer Drenthe heeft vastgesteld dat het om verse eieren gaat en daarmee is Bert Heidema de vinder van het eerste Drentse kievitsei van 2016. Traditiegetrouw beginnen de harten van de vrijwillige weidevogelbeschermers sneller te kloppen als de dagen langer worden, de temperaturen hoger en de winterse buien verdwijnen. Dat betekent dat de lente zich aandient en de komst van weide- en akkervogels niet lang op zich laat wachten. Zo’n 450 vrijwillige weidevogelbeschermers, ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe, zijn jaarlijks op akkers en in weilanden in de weer om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de kievit en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers gaan bij honderden boeren het veld in om de nesten in kaart te brengen en beschermingsmaatregelen te nemen. Dankzij de inspanning van de weidevogelbeschermers en de agrariërs is het broedsucces van de kievit, grutto, scholekster, wulp en tureluur de afgelopen jaren hoger, dan wanneer er geen maatregelen werden getroffen.

Steun voor weide- en akkervogels

De weide- en akkervogels zijn de laatste tijd veel in het nieuws. De vrijwillige weidevogelbeschermers hebben de provincie Drenthe gevraagd een fundamentele keuze te maken of de vogels in onze provincie nog een kans krijgen. Het gaat namelijk al jaren slecht met de populaties. De statenleden hebben woensdag 9 maart unaniem een motie van Groen Links, PvdA, D66, Sterk Lokaal en 50Plus aangenomen. Met de motie geeft de provincie aan de vogels een kans te geven! Samen met de betrokken partijen wordt een plan van aanpak gemaakt om verdere achteruitgang van het aantal weide- en akkervogels tegen te gaan. De bescherming van de weidevogels en de begeleiding van de vrijwillige weidevogelbeschermers wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe. Foto Bert Heidema bij het nest met de twee kievitseieren

Auteur

Albert-Jan Garama