PvdA Drenthe wil steun voor cultuurpodia

Hoogeveen

Drentse cultuurpodia zijn niet landelijk erkend als poppodium. Ze lopen daardoor boekingen en subsidies mis en jong talent komt niet aan de bak. Een gemiste kans voor heel Drenthe. De PvdA-Statenfractie vindt dat de provincie de podia moet ondersteunen bij hun streven om als landelijk poppodium erkend te worden.

Drenthe kent een aantal cultuurpodia (zoals VanSlag in Borger en Apollo in Emmen), die een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van jong talent. Ze ontberen echter een landelijke erkenning als poppodium, wat een negatief effect heeft op hun naamsbekendheid. Daarmee lopen de podia niet alleen boekingen van landelijke boekingsbureaus en bekende bands mis, maar grijpen ze ook naast een aantal subsidies, zoals de subsidie die het Fonds Podiumkunsten uitkeert aan erkende cultuurpodia. Voor de positie van de podia en de cultuur in Drenthe is dat geen goede zaak. De Statenfractie van PvdA Drenthe pleit voor ondersteuning van de podia door de provincie. Het in stand houden van een goede culturele ruggengraat ligt ten grondslag aan het cultuurbeleid in Drenthe. Daarbij hoort ook een aantal cultuurpodia waar beginnende (Drentse) artiesten en bands zich kunnen presenteren. Ook jong aanstormend muzikaal talent verdient een serieus podium. Volgens PvdA-statenlid Rudolf Bosch moet hen de faciliteiten en de kansen worden geboden om zich te ontwikkelen, hun muziek, cabaret, dans of ideeën uit te dragen en daarmee hun steentje bij te dragen aan een dynamisch en bruisend Drenthe. Een gevarieerd cultuuraanbod dat jong en oud bindt aan Drenthe is daarmee ook goed voor het op de kaart zetten van de provincie als geheel. De PvdA-Statenfractie zal hierover vragen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten. De PvdA Drenthe wil dat de provincie vanuit haar cultuurbeleid ook een coördinerende en faciliterende rol speelt bij initiatieven die de podiumkunsten en muziekcultuur in Drenthe verstevigen. Daarom roept de PvdA-fractie Gedeputeerde Staten op de Drentse poppodia actief te ondersteunen en zoveel mogelijk te faciliteren in hun poging om voor 2017 de status als erkend poppodium te verkrijgen. Kunst & Cultuur Drenthe zou hierbij een leidende rol kunnen en willen spelen. Al eerder vroeg de PvdA aandacht voor de positie van de poppodia in Drenthe; het lukte zelfs om de Statenzaal in het provinciehuis in Assen een paar maal als podium voor aanstormend Drents talent beschikbaar te stellen.

Auteur

Marielle de Vries