Ondernemers en eigenaren kiezen voor BIZ

COEVORDEN

Ondernemers en eigenaren van leegstaande panden in de binnenstad van Coevorden mochten de afgelopen weken stemmen voor invoering van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in de binnenstad van Coevorden en op het EDS-plein. Maandag 3 december volgde de uitslag: een ruime meerderheid heeft vóór de BIZ gestemd, waardoor invoering per 1 januari 2019 een feit is.

Een BIZ is een manier om als ondernemers en eigenaren in een gebied, zoals een winkelgebied of op een bedrijventerrein, gezamenlijk financiële middelen op te halen, om te besteden aan gezamenlijk activiteiten en projecten in dat gebied. Denk daarbij aan evenementen, marketing en promotie, aankleding, veiligheid, trainingen, een professionele uitvoeringsorganisatie, monitoring, etc.

De basis van een BIZ-bijdrage ligt in de WOZ-waarde van een commercieel pand. Op basis daarvan betalen gebruikers (zoals winkeliers, horeca of kantoren), of eigenaren indien het pand leegstaat, een jaarlijks bedrag via de gemeentelijke heffingen. De gemeente stort dit bedrag vervolgens in een stichting, die op basis van een jaarplan het geld aan projecten en activiteiten besteedt. In Coevorden is dit de stichting Centrummanagement Coevorden. Een BIZ wordt over het algemeen ingezet voor een periode van 5 jaar. Het initiatief en de uitvoering ligt volledig bij ondernemers; de gemeente faciliteert slechts.