Gemeente Emmen haalt taakstelling beschut werk

EMMEN

De gemeente Emmen heeft dit jaar de taakstelling van het Rijk behaald als het gaat om beschut werk. De 36e arbeidsovereenkomst is woensdag ondertekend. Wethouder Raymond Wanders: “Ik ben blij dat het ons is gelukt, tegen de landelijke trend in. Dat mag best gezegd worden”.

Beschut werk kan de gemeente inzetten om mensen te laten participeren in de samenleving. Bij beschut werk gaat het om mensen die door hun beperking zoveel gerichte begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Jaarlijks bepaalt het Rijk het aantal dienstbetrekkingen beschut werk dat per gemeente ten minste moet worden gerealiseerd. Voor de gemeente Emmen zijn dat voor eind dit jaar 36 dienstverbanden.