Twee maal het budget burgerbegroting aangevraagd

EMMEN

Voor de Burgerbegroting Emmerhout 2019 zijn twaalf plannen ingediend. In totaal is er voor 168.146 euro aangevraagd. Dat is twee keer het beschikbare budget.

Dinsdag 20 november presenteren de initiatiefnemers hun plannen tijdens het Ideeënfestival in de Schepershof van 15.00 tot 20.00 uur. Vanaf 16.00 uur gaat het stembureau (ook in de Schepershof) open. Iedere wijkbewoner van Emmerhout die zich kan legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mag stemmen.

Per thema wordt er gestemd. In totaal kan er dus acht keer gestemd worden. Om 20.00 uur gaat de stembus dicht en zal onder toezicht van notaris Ernst Rosenbaum worden geteld. De verwachting is dat rond een uur of negen de uitslag bekend kan worden gemaakt.