Gemeente nog niet helemaal tevreden over Toolbox

EMMEN

De gemeente Emmen is nog niet helemaal tevreden over Wmo-stichting Toolbox, dat in de oude dierentuin is gevestigd. Toolbox dient mensen via dagbesteding de arbeidsmarkt op te krijgen, maar volgens de gemeente zijn te weinig mensen geholpen aan een betaalde baan.

In 2016 startte Toolbox in het Rensenpark een pilot met de gemeente Emmen om te kijken of Toolbox een aantal besparingen voor de gemeente kon realiseren. Toolbox biedt onder andere dagbesteding en wil mensen zonder werk met innovatieve ideeën de mogelijkheid bieden een zingevend bestaan op te bouwen.

In de pilot is een nieuwe manier van financieren uitgeprobeerd waarbij de gemeente garant stond voor 200.000 euro. Beide partijen stellen vast dat de gewenste effecten rondom besparingen niet voldoende in kaart konden worden gebracht. De besparingen kwamen terecht bij verschillende organisaties. De gemeente Emmen is wel positief over de eigen wijze waarop Toolbox inwoners de mogelijkheid biedt werkervaring op te doen of aan activiteiten deel te nemen. Daarom gaat Toolbox vanaf 2019 verder als onderaannemer van een aantal Wmo-hoofdaanbieders en blijft op die manier een creatieve werkplaats bieden.

Werkplaats

Toolbox biedt aan vijftig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die langdurig in zorg zitten een flexwerkplek of dagbesteding. Daarnaast stelt zij ruimte beschikbaar aan studenten, hobbyisten en ondernemers. Initiatiefnemer Adriaan Pals: “Hiermee kunnen mensen werkervaring opdoen en hun zelfstandigheid vergroten. Wij zijn een creatieve werkplaats voor makers. Een werkplaats die hersenen en handen bijeen brengt. Professionals, hobbyisten en mensen ‘met een rugzakje’ krijgen allemaal een gelijkwaardige behandeling en binnen Toolbox de beschikking over gereedschap en machines die zij nodig hebben om ‘te maken.”

De gedachte is dat hoe meer iemand zich ontwikkelt, hoe lager de maatschappelijke lasten zoals zorgvergoedingen, uitkeringen, pgb’s en bijvoorbeeld re-integratiegelden. Toolbox wilde een aantal van deze besparingen voor de gemeente Emmen realiseren ook wel ‘social impact’ genoemd. Om daadwerkelijk ‘social impact’ met de gemeente te realiseren, moet er sprake zijn van indicaties of uitkeringen, die zijn beëindigd omdat mensen bijvoorbeeld een betaalde baan hebben gevonden. Dit is niet voldoende het geval gebleken.

Toekomst

Dit neemt niet weg dat Toolbox volgens de gemeente een goed initiatief is en dat er op andere fronten zeker successen zijn behaald. Wethouder Raymond Wanders van Participatie en Zorg: “De gemeente is van mening dat een plek als Toolbox zeker een goede aanvulling is. De samenwerking met Wmo hoofdaanbieders past prima hierin. Daarnaast blijven wij open staan voor activiteiten die we via ‘social impact’ kunnen financieren. Het is mij wel duidelijk geworden dat daarvoor meer partners nodig zijn dan alleen de gemeente. Besparingen komen te verdeeld terecht bij andere organisaties.”

Ook Toolbox blijft zoeken naar mogelijkheden. Pals: “De komende tijd investeren wij in onderzoek naar een uniform meetinstrument voor Social Impact. We gaan daarin een samenwerking aan met de Hanzehogeschool Groningen en andere sociale ondernemingen. We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is. De tijd bleek er nu echter nog niet rijp voor.”