Brussel investeert fors in recycling-techniek Emmen

EMMEN

Het Emmer bedrijf Cumapol kan rekenen op Europese steun. Vanuit Brussel komt er bijna één miljoen euro deze kant op. De provincie Drenthe doet daar nog eens 315.590 euro bij. Dat geld is bedoeld voor de recycling techniek, waarbij grote hoeveelheden vervuild plastic kunnen worden hergebruikt. Die techniek wordt als baanbrekend gezien en is bestemd voor de Drentse chemiesector.

De nieuwe techniek heeft als resultaat een beduidend lagere CO2 footprint dan andere technieken bewerkstelligen. “We kennen allemaal de problematiek van de plastic afvalberg”, aldus gedeputeerde Economie Henk Brink. “Het is zaak dat we dit zoveel mogelijk voorkomen. Hergebruik van plastic is één van de manieren. Een bedrijf als Cumapol geeft daar op deze manier een prachtige invulling aan.”

Cumapol is weliswaar trekker van het project, maar niet het enige betrokken bedrijf. De Emmer bedrijven Cumapol en Morssinkhof, DSM Niaga (Geleen) en Dufor Resins (Zevenaar) nemen er eveneens deel aan. Daarnaast participeert ook NHL Stenden in het project. Toekenning van de subsidie vindt definitief plaats na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN.

Economische groei

De provincie zet al langere tijd in op een groene economische groei en groene arbeidsplaatsen. Met dit initiatief wordt ook de positie van Chemport Europe verder versterkt. Chemport Europe is een strategische alliantie tussen de chemieclusters in Emmen en de Eemshaven. Beide clusters vullen elkaar aan. Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa. Er vinden op dit ogenblik in Drenthe vele innovaties plaats op het gebied van hergebruik zonder waardeverlies.”