Frank Sloots: ‘Bluswater hergebruiken was beste optie’

NIEUW-DORDRECHT/EMMEN

Bluswater hergebruiken. Dat is in twee woorden de winst die een grote brand bij een afvalverwerker in Nieuw Dordrecht afgelopen zomer heeft opgeleverd. Op de zuivering in Emmen kijken Jurjen Timmerman, Erik Zwiggelaar en Frank Sloots terug op de nacht van 1 op 2 augustus. “We hadden gezamenlijke problemen en daar moest een oplossing voor komen’’, zegt Timmerman namens Brandweer Drenthe.

Een groot probleem was de Rioolwaterzuivering in Emmen. Bij het bestrijden van de brand kwam namelijk een enorme hoeveelheid verontreinigd bluswater vrij. Een deel van het bluswater werd via het riool en met vrachtwagens afgevoerd naar de zuivering. “Het was echter de vraag of de bacteriën in onze zuivering een dergelijke grote toevoer van vervuild bluswater konden verwerken. Misschien zou de zuivering zelfs wel uitvallen”, zegt Erik Zwiggelaar, zuiveringstechnoloog bij waterschap Vechtstromen.

Ondertussen zat ook de Brandweer Drenthe met een grote uitdaging. Ze waren uitgerukt met meer dan honderd man en defensie zette bovendien blushelikopters in. Liefst 15.000 liter water per minuut werd gebruikt, maar waar haal je al dat water vandaan in tijden van extreme droogte? Timmerman kwam ’s nachts bij de brand als officier van dienst. De rook trok richting een woonwijk, het bluswater kwam in het milieu en het waterpeil in de Bladderswijk, waar de brandweer het water uithaalde, zakte snel. Timmerman vroeg zich af of het nog wel zinvol was om zoveel water te gebruiken. “Ik had zoiets van: hoe effectief is dit nog; er zó veel water opgooien. En hoeveel water is er nog?”

Minder water

Frank Sloots, de gebiedsbeheerder van Vechtstromen, zag ondertussen ‘zijn’ kostbare water als het ware in vlammen opgaan, terwijl het bluswater ook nog het milieu en de gewassen schaadde én dreigend was voor de zuivering. “Het was duidelijk dat we het met minder water moesten doen’’, zegt brandweerman Timmerman. “Ik ben toen in gesprek geraakt met Frank. Hoe konden we al die verschillende problemen samen oplossen? Toen we de koppen bij elkaar staken, lag de oplossing eigenlijk voor de hand. Voor het terrein van de brand lag namelijk een grote sloot. Daar mocht aanvankelijk geen bluswater in omdat dat schadelijk was voor de natuur in de wijde omgeving. Om half drie ’s nachts besloten we echter om die sloot volledig af te dammen.”

Het waterschap legde snel een aantal dammen en dijken aan en zo hadden ze diverse vliegen in een klap te pakken. Het bluswater werd nu opgevangen in de sloot. Daarmee verminderde de aanvoer van bluswater naar de zuivering sterk. Toch liep de sloot niet over, want het water werd telkens weer opgepompt en opnieuw gebruikt om te blussen. “Het unieke was dat we beiden goed begrepen wat elkaars uitdagingen waren en dat met name de zuivering een groot gezamenlijk probleem was’’, zegt Timmerman. “Ik heb hier op de zuivering namelijk een multidisciplinaire training gehad. Daardoor wist ik dat als je echt een probleem op de zuivering krijgt, het maatschappelijk probleem nóg groter wordt.’’

Sloots knikt. “Ons belang was dat er geen bluswater op de zuivering of in de watergangen zou komen. Maar we zagen ook dat de brandweer juist om water verlegen zat. Daarom hebben we dijken gebouwd. Het bluswater hergebruiken was de beste optie voor iedereen’’, zegt Sloots. “Een mooi voorbeeld van samenwerking en goede oplossingen onder grote druk”, aldus Timmerman.