Afspraken voor sociale huursector vastgelegd

EMMEN

In het Lokaal akkoord Emmen, 2019-2024 hebben gemeente, corporaties en huurdersorganisaties afspraken vastgelegd. Lefier, Domesta, Woonservice, Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, SBDE, Samen Sterk en de gemeente willen gaan voor voldoende, goede en betaalbare huurwoningen in de gemeente Emmen.

Woningzoekenden moeten volgens het akkoord binnen een redelijke termijn een sociale huurwoning vinden. Dit moet een woning zijn die past bij de gezinssamenstelling en bij het inkomen. In het akkoord staat hoe corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente werken aan deze doelstelling.

Thans worden veel huizen verwarmd met gas. Dit gaat veranderen, want in de Drentse energiedeal is afgesproken dat de Drentse woningvoorraad in 2040 energieneutraal moet zijn. In het Emmer akkoord staan de stappen die komende vijf jaar voor de sociale huursector in Emmen gemaakt worden.

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties beloven verder ook sociale huurders met een zorg- of hulpvraag goed te willen bedienen.