GZI Next: Plannen voor samenwerking op gebied van Groen Gas

EMMEN

Er is deze week een overeenkomst ondertekend waarin met elkaar werd afgesproken de mogelijkheden voor Groen Gas op het GZI-terrein in Emmen te verkennen. De ondertekening vond plaats tijdens de vierde editie van het New Emmergy-congres in het Atlas Theater in Emmen. De partijen spreken daarmee uit dat ze vanuit eigen kennis en techniek gaan werken aan samenwerking op het gebied van Groen Gas op het terrein van de GZI in Emmen.

Het terrein van de GZI wordt op dit moment bovengronds ontmanteld. Dat levert NAM een groot terrein op met tal van mogelijkheden voor nieuwe energie. Met de industriële bestemming en de bestaande verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. In juli heeft een aantal partijen ook een intentieverklaring ondertekend voor het verkennen van de mogelijkheid van een waterstofgasfabriek.

Toekomst

Voor de gemeente Emmen is het van belang om het GZI-terrein ook in de toekomst zo goed mogelijk te benutten. Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen: “Wij willen een voorloper zijn in de energietransitie. Met de aanwezigheid van de olievelden in Schoonebeek en de gasvelden rondom Emmen, zijn wij al tientallen decennia een regio van betekenis in de energievoorziening. In de nabije toekomst zien wij daarom ook hier een duurzamere rol weggelegd waarbij wij tevens de werkgelegenheid voor onze regio in stand willen houden”.

EBN wil groen gas verkennen en onderzoekt groen gas in de breedte. Arends: „We onderzoeken of en hoe groen gas kan bijdragen aan de energietransitie en hoe de uitrol en ontwikkeling van groen gas in Nederland kan worden versneld. EBN is voor 40% eigenaar van de oude gaszuiveringsinstallatie en de bijbehorende infrastructuur daaromheen. Deze infrastructuur kan mogelijk worden hergebruikt voor de ontwikkeling van groen gas.”

De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Emmen, ENGIE, Gasunie, Gasunie Transport Services, Ludan Energy, Combinatie Greenpark Next, EBN, Stichting New Energy Coalition, Provincie Drenthe en NAM.