Muzikale dag voor verenigingen in Atlas Theater

EMMEN

Een muzikale dag in het Atlas Theater, onder de noemer Meer met Muziek in Drenthe. Deze dag vol inspiratie voor muzikanten en harmonie- en fanfareverenigingen wordt georganiseerd door Muziekbond Groningen Drenthe en vindt plaats op 20 oktober.

“De wereld van harmonie-fanfare kent een enorme rijke geschiedenis in Nederland”, begint Greetje Kuipers van de Emmer stichting De Kunstbeweging haar verhaal. In veel dorpen en steden zijn muziekverenigingen te vinden en de leden zijn vaak generaties lang verbonden aan deze orkesten. Deze orkesten vervullen vaak een belangrijke maatschappelijke functie, bijvoorbeeld tijdens officiële herdenkingen. Kuipers: “Maar het is voor de wereld van de harmonie fanfare toch ook van groot belang om mee te gaan met de huidige tijd. Het imago dat de fanfare orkesten vaak nog hebben - spelen in een uniform- wordt meer en meer verleden tijd. Veel orkesten geven concerten waarbij ze steeds vaker ook populairder repertoire ten gehore brengen, waardoor zowel het meespelen als het concertbezoek toegankelijker wordt voor een groter publiek. Daarom staat ook deze dag in het Atlas Theater in het teken van het lichte repertoire.”

Koninklijke Landmacht

Er wordt 20 oktober een projectorkest samengesteld onder leiding van Jos Pommer, voormalig chef-dirigent van de Koninklijke Luchtmacht. Hafabra-muzikanten van alle leeftijden die belangstelling hebben om mee te doen kunnen zich daarvoor opgeven. Ook zijn er interactieve lezingen over jeugdbeleid, werving, fondsen en subsidies en het integreren van lichte muziek in je repertoire. Voor kinderen en volwassenen die belangstelling hebben om ook muziek te gaan maken, is er gelegenheid om diverse instrumenten uit te proberen .

De dag begint om 9.30 en duurt tot 16.30 uur en sluit af met een concert. Opgave voor het orkest: info@dekunstbeweging.nl.