Emmen wil voor culturele ouderen de beste zijn

EMMEN

Emmen is een van de vijf steden die deelneemt aan het tweejarige programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aan dit programma zit ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van maar liefst 20.000 euro. Op 8 oktober wordt de prijs uitgereikt tijdens de slotmanifestatie in Zwolle.

De afgelopen maanden lieten de vijf gemeenten tijdens een lokale manifestatie hun visie op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ aan het publiek zien. In Emmen werden drie projecten uitgevoerd. Het gaat om een dansproject waarin ouderen werden uitgedaagd om mee te doen aan een speciaal voor hun gemaakte choreografie, en om een cultureel dagje uit waarbij zorgbehoevende ouderen tijdens een busreis langs speciale plekjes in de omgeving getrakteerd werden op theater, zang en verhalen. Het derde project was het project Ontmoetingsverhalen in Schoonebeek dat onlangs werd geopend. Daar zijn diverse wandelroutes uitgezet langs plekken die voorzien zijn van herinneringsverhalen van bewoners die met moderne techniek langs de routes te beluisteren zijn via de smartphone.

Jury

Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezocht alle events. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages, maakt de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City. Op 8 oktober gaat er een delegatie uit Emmen naar de feestelijke bijeenkomst in Zwolle

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen op peil te houden en te verduurzamen.