Emmen vormt erehaag voor Edith Stoel

EMMEN

Onder grote belangstelling werd zaterdag de tentoonstelling ‘De werkelijkheid van de fantasie’ geopend. De expositie kon tot stand komen door samenwerking van Stichting Grote Kerk Cultureel en Galerie Bij Leth. In de kerk zijn schilderijen van Edith Stoel te zien, in de galerie haar beelden van glas en brons. Samen geven ze een beeld van 40 jaar kunstenaarschap.

In haar openingswoord vertelde Edith Stoel hoe een schilderij van Magritte haar, nog tijdens haar opleiding, plotseling een helder inzicht gaf: dat je als kunstenaar van je fantasie je eigen werkelijkheid kan maken, een inzicht dat 40 jaar een leidraad bleef in haar kunstenaarsleven. Ze vertelde hoe steeds nieuwe technieken op haar pad kwamen, hoe haar collages driedimensionaler werden waardoor ze tot ruimtelijk werk kwam, hoe ze het brons gieten leerde en later glastechnieken onder de knie kreeg om haar fantasie in werkelijkheid te kunnen omzetten. Die fantasie werd steeds weer gevoed door ervaringen en door met interesse te kijken waar ze ook kwam, in Engelse kathedralen en duikend in tropische wateren.

Plezier

Onder de bezoekers van de opening waren veel (ex-)cursisten, want Edith viert ook het feit dat ze nu al 40 jaar lesgeeft. Dat woord ‘vieren’ is op zijn plaats: het geeft haar al 40 jaar veel plezier en zij leert er zelf ook zoveel van.

Kunstenaar Ingo Leth verrichtte de officiële opening. Hij exposeert al jaren beelden van Edith in Galerie Bij Leth. Hij verwelkomde dan ook het overzicht in de Grote Kerk en moedigde het openingspubliek aan om van Edith’s schilderijen en beelden te genieten.

Nadat de bezoekers in de kerk hadden rondgekeken, vormden zij een erehaag van de kerkdeur in de richting van Galerie Bij Leth waarlangs Edith onder applaus op weg ging. Daar aangekomen kon het openingspubliek de beelden bewonderen en ging het vieren van de opening nog enige tijd door. De gezamenlijke expositie is op beide locaties en duurt tot en met 24 november.