Vergunning voor Energiepark Pottendijk

EMMEN

De gemeente Emmen verleende donderdag de vergunning voor de bouw van een wind- en zonnepark op de locatie Pottendijk. De vergunning is verleend aan het bedrijf Energiepark Pottendijk.

Het Energiepark Pottendijk bestaat uit twaalf tot veertien windmolens van minder dan 150 meter hoog en een zonnepark van 35 hectare op de locatie Pottendijk. De molens worden vergund voor maximaal zestien jaar en het zonnepark voor de periode van dertig jaar.

Nu de vergunningen voor het wind- en zonnepark verleend zijn, start de beroepsprocedure. Wie het niet met de vergunningen eens is, kan beroep instellen bij de rechtbank. Energiepark Pottendijk kan alvast beginnen met het voorbereiden van de bouw van het wind- en zonnepark, in afwachting van de uitspraak van de rechtbank. Naast de vergunningen van de gemeente moet de provincie Drenthe nog een ontheffing verlenen van de Natuurbeschermingswet. Deze procedure loopt nog.

In de structuurvisie Emmen, Windenergie staat dat op de locatie Pottendijk maximaal 50,5 megawatt mag komen.