Plannen N376 bij Sleen worden aangepast

SLEEN/DIPHOORN/ERM

Gedeputeerde Henk Brink sprak donderdag met de verenigingen van dorpsbelangen van Sleen-Diphoorn en dorpsbelangen Erm over de voorgenomen snelheidsverhoging bij het brinkdorp Sleen van 60 naar 80 kilometer per uur.

Vanwege reacties op de plannen zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en op basis daarvan heeft de provincie de bestaande plannen nog eens tegen het licht gehouden. Op een aantal onderdelen zijn wijzigingen aangebracht. Dit betreft de aanleg van een rotonde bij de oversteek richting Diphoorn (Boelkenweg) en een zogeheten linksaf-vak bij de afslag Bannerschultestraat.

Verder wordt een fietsoversteek aan de zuidelijke zijde van de rotonde tussen Sleen en Noord-Sleen gerealiseerd, zodat fietsers minder vaak hoeven over te steken. Ook wordt gekeken of de meest gebruikte OV-halte met een haltekom kan worden uitgerust, zodat de bus niet meer stopt op het wegvlak. De precieze invulling van de bushalte wordt nog nader onderzocht.

De plannen moeten verder worden uitgewerkt, waar direct omwonenden en grondeigenaren bij worden betrokken. Door de aanpassingen vindt de reconstructie voor wat betreft de genoemde kruisingen niet meer dit jaar plaats. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar en is afhankelijk van bijvoorbeeld grondverwerving en mogelijke bestemmingsplanaanpassingen.