INLIA nieuwe uitvoerder bed-bad-brood Emmen

EMMEN

Vanaf 1 oktober neemt Stichting INLIA de uitvoering van de regeling bed-bad-brood over van de organisatie Op ’t Stee van de Raad van Kerken Emmen. Het gaat om de opvang van vreemdelingen. Dat zijn mensen die nog geen recht hebben op opvang van het Rijk.

Met het besluit zegt de gemeente Emmen tegemoet te komen aan de wens van Op ’t Stee voor meer ondersteuning bij taken van de genoemde organisatie. INLIA neemt de opvang en begeleiding over van gasten van Op ’t Stee op de huidige acht locaties. Ook neemt INLIA de intakegesprekken met nieuwe aanvragers over.

Thans wordt de opvang nog verzorgd door vrijwilligers van Op ’t Stee. “De opvang van vreemdelingen zonder een verblijfsvergunning wordt steeds omvangrijker en ingewikkelder”, zegt Bert Vastenburg namens Op ‘t Stee. “Daarom hebben wij de gemeente benaderd. Met de komst van INLIA kunnen onze vrijwilligers zich weer richten op aanvullende vrijwilligerstaken.”

De overeenkomst met INLIA is eerst voor de duur van één jaar. Als centrumgemeente regelt Emmen de opvang ook voor de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden. INLIA bespreekt bij de intake of vreemdelingen als gast opgevangen kunnen worden in de gemeente Emmen of in een andere centrumgemeente in den lande.