Grensregio wil investering van 40 miljoen euro

COEVORDEN/EMMEN/ODOORN

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio versneld te versterken in de periode tot 2030. Woensdag werd het voorstel voor een Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe gepresenteerd. Het Rijk wordt gevraagd om aangepaste wet- en regelgeving, de uitwisseling van kennis en een investering van 40 miljoen euro.

Het gaat om drie pijlers: werken, wonen en welzijn. Belangrijke aandachtspunten binnen de pijlers zijn bijvoorbeeld arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en zorg. Energietransitie, een betere fysieke digitale bereikbaarheid en een inclusieve samenleving lopen als rode draad door alle pijlers heen.

Najaar

Het kabinet heeft regio’s uitgenodigd om via Regio Deals partnerschappen voor regionale opgaven te sluiten met het Rijk. In het najaar weten de partijen of het Rijk daadwerkelijk een Regio Deal van het voorstel maakt. Bij een positieve reactie wordt de Regio Deal samen met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners verder uitgewerkt.