Dalende WW in Emmen

EMMEN

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe neemt in juli opnieuw af. Aanhoudende economische groei zorgt voor betere perspectieven voor werkzoekenden. Toch zijn er sectoren waar de werkgelegenheid juist terugloopt. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen al jaren af.

Eind juli telde de gemeente Emmen 2.115 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in Emmen nam in juli af met 131 uitkeringen (-5,8%). In juli daalde de WW vooral in bouw, landbouw en uitzendsector. Vanuit onderwijs en vervoer & opslag nam de WW afgelopen maand toe. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in de gemeente Emmen 32,8% (3.145) minder WW-uitkeringen.

Structurele krimp

In de financiële dienstverlening daalt het aantal banen al jaren. Hoewel het in Drenthe om een kleine sector gaat, krimpt deze relatief sterk. Eind juli 2018 zijn er in Drenthe 442 WW-uitkeringen vanuit banken of verzekeraars. Ruim de helft van de WW-gerechtigden had een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Het aantal WW-uitkeringen neemt wel af ten opzichte van vorig jaar (-7,5%), maar duidelijk minder dan gemiddeld in Drenthe (-28,7%). Dit geldt met name voor de banken, waar zelfs sprake is van een lichte stijging (0,7%). UWV publiceerde op 15 augustus de gegevens van de financiële dienstverlening over de ontwikkelingen in de sector.

Afname Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 279.360. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 287.945. In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.