Aantal zwemplassen weer veilig

EMMEN/BORGER

Er kan weer veilig gezwommen worden in de zwemplassen Bargerhoek in Emmen en Hunzedal in Borger. Deze plassen hadden een negatief zwemadvies, maar na metingen door de waterschappen Vechtstromen en Aa en Hunze zijn deze weer veilig.

Er kan ook weer veilig gezwommen worden in de Grote Rietplas, locatie Parc Sandur. Voor de Grote Rietplas - locatie Ruimzicht - is het negatieve zwemadvies nog van kracht. Hier is een te hoge concentratie van bacteriën aangetroffen.