Negatief zwemadvies locaties Parc Sandur en Bargerhoek in Emmen

Emmen

Provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen geven een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit bij de locatie Parc Sandur in de Grote Rietplas in Emmen en in de zwemplas Bargerhoek.

Het negatief zwemadvies bij de locatie Ruimzicht in de Grote Rietplas blijft ook van kracht.

Op alle drie de locaties is een te hoge concentratie van de bacterie intestinale enterococcen (de zogenaamde poepbacterie) aangetroffen. Op de locatie Bargerhoek is daarnaast ook een te hoge concentratie van de bacterie escherichia coli (e. coli) aangetroffen. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

De waterkwaliteit in de zwemlocatie Kleine Rietplas en locatie Roeibaan in de Grote Rietplas zijn op dit moment voldoende.


Auteur

frits.tromp