Baptisten starten programma Durf

EMMEN

De Vrije Baptistengemeente Emmen biedt in oktober het programma ‘Durf’ aan. De baptisten hopen hiermee dat mensen gaan ontdekken wie ze echt zijn en van daaruit tot hun recht mogen komen in wat ze doen. “Dat geeft het leven zoveel meer”, weet Frouwk Loman, één van de kartrekkers van het programma.

Mevrouw Loman, vertel eens. Waarom Durf?

“Onze maatschappij wil ons laten geloven dat wat je ‘kunt’ bepalend is voor ‘wie’ je bent. Je kunt het beste uit jezelf halen en beter tot je recht komen door grenzen te verleggen, door nieuwe dingen te proberen, carrière te maken, et cetera. Maar de praktijk laat zien dat veel mensen die al die nieuwe uitdagingen zijn aangegaan niet die voldoening hebben gevonden waarop ze hoopten. Is dit het nou?”

En hoe gaat u dat uitvoeren?

“Het programma Durf wil helpen ontdekken wie men echt is, zoals God je heeft bedoeld. Want daar schuilt het geheim. Het lekker in je vel zitten, het tot je recht komen met jouw kwaliteiten heeft meer te maken met wie je bent dan om wat je bent en wat je kunt.”

Hoe bent u op dit idee gekomen?

“Het programma is ontwikkeld door de Vrije Baptistengemeente Groningen. Zij hebben op basis van persoonlijke ervaringen en de ervaringen vanuit verschillende programma’s die ze in de afgelopen jaren hebben aangeboden de belangrijkste elementen samengebracht in één programma. Het is een programma geworden dat aansluit bij elke fase van het geestelijk groeiproces. Het maakt niet uit waar je staat in jouw relatie tot God. Er is alleen Durf voor nodig.”

Kunt u voorbeelden geven van wat ik kan verwachten?

“Durf biedt momenten van ontmoeting, inspirerend onderwijs, tijd om te delen en in het bijzonder de rust vinden bij God. Niet het programma of de thema’s die daarin besproken worden maken het verschil, maar hoe je er mee om gaat. Je staat steeds weer op een kruispunt van het leven, daar waar het verhaal van God jouw leven kruist. Durf God te zoeken en te ontmoeten op die kruispunten… en Durf met Hem onderweg te gaan.”

Het programma wordt in drie blokken gedurende het jaar aangeboden. Men kan aan het begin van ieder blok instromen. Het programma is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder die meer uit zijn/haar leven wil halen. Er zijn geen kosten verbonden aan dit programma. Voor meer informatie: www.vbemmen.nl/durf.