‘Maak overzicht Emmer arbeidsmarkt in 2040’

EMMEN

De Rekenkamer (RKE) heeft het onderzoeksrapport Waar banen zijn, willen mensen wonen opgesteld. De gemeente Emmen kreeg een compliment voor haar beleidsinspanningen op het gebied van de arbeidsmarkt.

Er is onderzocht of het economisch beleid van de gemeente Emmen voldoende rekening houdt met de ontwikkelingen van de bevolking. Wat volgens RKE ontbreekt is een volledig overzicht van de gevolgen van een krimpende en ouder wordende bevolking op bijvoorbeeld werkgelegenheid, woningmarkt, zorg en onderwijs.

Sinds 2010 daalt het aantal inwoners in de gemeente Emmen en vergrijst de bevolking. Jongeren trekken weg. Die lijn zet zich de komende tien tot twintig jaar voort. De arbeidsmarkt verandert ook. De automatisering, robotisering en digitalisering nemen toe. De vraag naar personeel wordt kleiner en de eisen op het gebied van opleiding, vaardigheden en flexibiliteit worden hoger. Met het afnemen van de bevolking wordt ook de beroepsbevolking kleiner.

Er is dus een duidelijk verband tussen de samenstelling van de bevolking en de economie. Kortom, als er geen werk is trekken de mensen weg. Is er wel voldoende werk, dan blijven de huidige inwoners hier en verhuizen werkzoekenden hier naartoe. Het onderzoek dat de RKE heeft laten uitvoeren gaat uit van deze gedachte.

Adviezen

De RKE geeft in het onderzoeksrapport een aantal adviezen aan de gemeente Emmen. Het belangrijkste advies is om een volledig overzicht te ontwikkelen met daarin hoe de arbeidsmarkt in Emmen er in 2040 uitziet. Daarin staat dan welke bedrijven er gevestigd zijn, hoeveel werknemers en welk type werknemer er nodig zijn en wat het onderwijs kan doen om hierop aan te sluiten. Belangrijk daarbij zijn een goede afstemming tussen bedrijven en onderwijs en een regionale aanpak.