Vervolg voor project Drents en Duits in onderwijs

EMMEN

In 2015 is door NHL Stenden en het Huus van de Taol het project ‘bevordering Drents en Duits in het onderwijs’ gestart. In de eerste periode is op een aantal Drentse basisscholen uitgebreid aandacht besteed aan de Drentse en Duitse taal.

Ook zijn diverse Drentse basisscholen gekoppeld aan Duitse Grundschulen en zijn websites ontwikkeld waar Drents en Duits lesmateriaal te vinden is. Om het project een vervolg te geven, stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om in totaal 200.000 euro voor 2019 en 2020 beschikbaar te stellen en hierover in september te besluiten.

Op de deelnemende basisscholen krijgen de leerlingen les in het Drents en Duits. Hiervoor ontwikkelt Het Huus van de Taol samen met Pabo-studenten van de NHL Stenden in Emmen het lesmateriaal. Ook wordt er vanuit NHL Stenden onderzoek uitgevoerd naar meertaligheid, zijn er studiedagen voor leraren van de basisschool en ontmoetingsdagen voor Nederlandse en Duitse scholen.

Doel is om in 2020 uit te komen op voor zowel Drents als Duits elk tien deelnemende scholen. Uiteindelijk moeten in 2022 voor beide projecten twintig scholen aangehaakt zijn. Ook wordt het aanbod voor het voortgezet onderwijs uitgebreid en de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen versterkt. Na 2022 willen de initiatiefnemers het project zelfstandig vervolgen.