CDA mist draagvlak snelheidsverhoging bij Erm

ERM

In een brief aan commissaris van de koning Jetta Klijnsma vraagt CDA’er Martin Kremers zich af waarom de snelheidsverhoging naar 80 kilometer per uur doorgang vindt op de N376 bij Erm.

Kremers is er zelf op uitgetrokken en claimt in zijn brief dat alle inwoners die hij daar sprak faliekant tegen de snelheidsverhoging waren. Daarnaast verbaast hij er in zijn schrijven over dat de ambtenaren van de provincie de inwoners nut en noodzaak niet duidelijk kunnen maken.

Draagvlak

Het CDA realiseert zich dat Provinciale Staten geen rol meer hebben bij de feitelijke uitvoering van de plannen. Het CDA vindt wel dat bij voorgenomen wijzigingen van de weg draagvlak bij de inwoners van het gebied belangrijk is en de overheid in staat moet zijn deze wijzigingen met argumenten aan te geven.

“Nu keren veel mensen zich tegen deze plannen omdat volgens hen onvoldoende duidelijk is waarom deze veranderingen dienen plaats te vinden. De toentertijd door de bewoners van het gebied opgerichte klankbordgroep heeft zich, met argumenten, vanaf het begin tegen deze verhoging verzet. Het verzet kwam dus kennelijk niet uit de lucht vallen”, aldus Kremers.

Het CDA wil nu weten wat precies de visie is op de voorgenomen snelheidsverhoging en of provincie voornemens is ‘rekening te houden met de gevoelens van de inwoners’.