De Iemenhof is Gezonde School

SCHOONEBEEK

Openbare basisschool de Iemenhof in Schoonebeek heeft in het kader van de Gezonde School het themacertificaat voeding behaald. Met dit certificaat laat de school zien dat het voldoet aan de kwaliteitscriteria, die zijn opgesteld door deskundigen.

Naast het themacertificaat bewegen en sport - behaald in juni 2017 - heeft de school het afgelopen schooljaar speciaal aandacht besteed aan gezonde voeding. Hiervoor heeft de school een aantal activiteiten uitgevoerd zoals bijvoorbeeld deelname aan het EU-fruitprogramma en de verschillende onderdelen van ‘Ik eet het beter’.

Locatieleider Klaas Bakker is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt bij de ingang van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Meer informatie staat op www.gezondeschool.nl.