Nieuw muziekonderwijs in Erica

ERICA

Op de CBS Willem-Alexander in Erica wordt muziekonderwijs gegeven zoals overal, maar van een doorgaande lijn voor alle groepen was eigenlijk geen sprake. En dat is wel nodig, meent De Kunstbeweging.

Schooldirecteur Ginus Oostingh laat weten graag aan een doorgaande lijn te werken, maar weet niet precies wat daarvoor nodig is. Hij schakelde de hulp van de Emmer stichting De Kunstbeweging in. Die adviseerde te beginnen met een teamtraining muziek. Mark Wester, namens die stichting: „Zo’n teamtraining geeft direct een mooie impuls. Je leert hoe je een muziekles opbouwt, wat de onderdelen van muziekonderwijs zijn en hoe een les er in de praktijk uit moet zien. En, je maakt kennis met de diverse lesmethodes”.

Er is gekozen voor een laagdrempelige digitale lesmethode, geschikt voor leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8. En daarmee is de doorgaande lijn geboren. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn volgens schooldirecteur Oostingh enthousiast over deze methode, die zich onder meer onderscheidt met het aanbieden van moderne liedjes. „Het mooie met dit programma is dat steeds meer leerkrachten muziekonderwijs kunnen verzorgen. En doordat iedereen de lessen kan geven ligt het ook meer voor de hand om muzieklessen te gaan verbinden aan andere vakgebieden.”

Hetty Flens, namens De Kunstebeweging, voegt toe : „Deze nieuwe manier van muziekles geven, biedt meteen ook kansen om kinderen met meer en andere muziekinstrumenten in aanraking te brengen. Daarnaast zitten er in deze muziekmethode snel inzetbare muzikale ‘energizers’ waarmee de kinderen even lekker kunnen bewegen op muziek na een inspannende les". Oostingh vult enthousiast aan: ,,Bij de kinderen heeft het ook zeker resultaat opgeleverd. Er wordt nu veel enthousiaster gezongen en allerlei instrumenten zorgen hierbij voor ondersteuning. En denk niet dat we nu klaar zijn. Nee, na muziek worden nu al voorbereidingen getroffen om meer te doen met drama, met mogelijk een koppeling aan taal".

Meer informatie over cultuuronderwijs? Mail naar info@dekunstbeweging.nl.