Primeur voor woningzoekenden in Drenthe

EMMEN/ODOORN/COEVORDEN

De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.

Het voordeel is één plaats voor inschrijving en de mogelijkheid om te reageren op beschikbare huurwoningen van alle Drentse woningcorporaties. Het gezamenlijke systeem is naar verwachting rond de zomer van 2019 gereed.

“Dat we op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de woningzoekenden in Drenthe”, zegt directeur Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties. “We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe samen. Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.”

Het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website www.drenthehuurt.nl, met op die website het beschikbare woningaanbod.