‘Deze weg is heel gevaarlijk’

EMMER-COMPASCUUM

Kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool de Dreef in Emmer-Compascuum hielden afgelopen vrijdag automobilisten staande. Die werden door de kinderen aangesproken op hun rijgedrag.

Door Anna Sophie Bakker

De basisschool de Dreef in Emmer-Compascuum is gevestigd aan een drukke weg. Tegenover de school is een woonwijk waar veel van de leerlingen van de school wonen. Oversteken van wijk naar school is niet altijd even veilig, want meerdere kinderen hebben meer dan eens terug moeten deinzen voor passerende auto’s met hoge snelheid. De automobilisten mogen daar maximaal 30 kilometer per uur rijden, maar tikken meestal de vijftig aan. Dat weten althans de kinderen zelf, die metingen hebben verricht met een lasergun.

Zo ook vorige week vrijdag, wanneer ze samen met Veilig Verkeer Nederland ze in groepjes van vier langs de weg staan om de snelheid van de auto’s te meten. Als een auto harder dan 30 rijdt, wordt deze aangehouden. Vervolgens mogen de kinderen de bestuurders op een vriendelijke manier aanspreken op hun rijgedrag. De locatieleidster van de school, Hetty Boezen, juicht dit alles goedkeurend toe. “De oversteek is gewoonweg veel te gevaarlijk”, zegt ze. “Ik denk dat mensen door deze actie bewuster worden van het feit dat hier een basisschool zit.”

Leerling Lieke van Schaik (11) heeft vaak moeite met de oversteek. Ze vertelt over een busje dat ‘heel snel om de hoek kwam racen’. “Ik zag de bus eerst niet, terwijl ik wel goed uitkeek. Ineens was ‘ie er. Daarna was ik heel erg geschrokken.”

Harry Dekker (12) is ook bijna aangereden voor zijn school. Op het moment dat hij de weg overstak met zijn skelter, steigerde deze, waardoor hij heel hard moest trappen om niet onder de veel te snel naderende auto te komen. De twaalfjarige vertelt dat hij zich wel eens zorgen maakt over de jongste leerlingen. “De weg is heel gevaarlijk. Kleine kinderen hebben niet altijd door dat het een drukke weg is, dus letten we altijd op hen.”

Om aan te geven dat er een 30 kilometer zone komt, staat er drie kilometer voor de school een bord. Vaak wordt deze toch gemist door de automobilisten. “Mensen zien het vaak niet en rijden gewoon door”, zegt locatieleidster Boezen. Om de situatie te verbeteren is er contact geweest met de gemeente Emmen. “Deze heeft aangegeven het een en ander te veranderen voor een veiligere toekomst. Ook krijgen mensen in de buurt een sticker met 30 op hun afvalcontainers zodat auto’s op tijd zien dat ze moeten remmen.” Boezen denkt dat de actie voor eventjes wel gaat helpen, maar is ervan overtuigd dat de school dagen als deze moeten blijven organiseren om op lange termijn het rijgedrag van mensen te kunnen verbeteren.