Complete metamorfose Nieuw-Amsterdam in het verschiet

NIEUW-AMSTERDAM

Inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere organisaties hebben samen met de gemeente Emmen nagedacht hoe Nieuw-Amsterdam levendig en aantrekkelijk blijft. De uitkomsten staan in de zogeheten woon- en leefbaarheidsvisie die deze week is vastgesteld door het college van B&W.

Wethouder Jisse Otter: “We willen dat inwoners zich nu, maar ook in de toekomst thuis voelen in de gemeente Emmen. We vinden het belangrijk dat mensen met plezier in hun dorp of wijk (blijven) wonen, waar het schoon, heel, veilig en groen is en in woningen die passen bij hun wensen. We zijn blij dat inwoners hebben meegedacht met de plannen en natuurlijk betrekken we alle partijen ook bij het vervolg”.

Plannen

Mooie woorden van de wethouder, maar wat wordt er nu precies aangepakt? De belangrijkste punten zijn de aanpak in de woningen, tuinen en het openbaar gebied in de omgeving Thorbecke-, Van Hogendorpstraat en Groen van Prinstererstraat. Ook een nieuwe invulling van het gebied rondom de voormalige supermarkt in Veenoord wordt aangepakt.

Verder wordt de veiligheid van oversteekplaatsen verbeterd en wordt er onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie en de route voor landbouwverkeer rondom de Schooldijk. Ook is er een plan van aanpak opgesteld voor het gebied ‘Haven, graansilo, station’, worden de dorpsingangen opgeknapt en belooft de gemeente het sportpark te verbeteren.

Naoorlogs

De woningen in de naoorlogse wijken en de kwaliteit van de openbare ruimte in deze buurten voldoen niet altijd meer aan de wensen van deze tijd. Woningcorporaties knappen daarom deze woningen op en de gemeente verbetert de openbare ruimte. Denk hierbij aan het groen, parkeerplaatsen, paden, straten en de waterafvoer.

De komende jaren verandert in Nieuw-Amsterdam en Veenoord de vraag naar woningen. De eerste jaren is er nog vraag naar extra woningen, maar de verwachting is dat dit rond 2026 minder wordt.