Huurdersfederatie niet positief over verduurzaming woningen Lefier

EMMEN

Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe blijft huurders die te maken hebben met renovaties naar Nul Op De Meter woningen ondersteunen. Dit is hun reactie naar aanleiding van de protesten van bewoners van de Mr.J.J Willingestraat en Mr. L. Oldenhuis-Tonckensstraat in Emmermeer, die proberen te voorkomen dat hun woning naar Nul Op De Meter wordt gerenoveerd.

Geen advies

De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, de onafhankelijke belangenbehartiger van huurders in deze regio, heeft zich eerder onthouden van advies over de huurwoningen in Emmermeer. ''We begrijpen de verduurzamingsopgave waar Lefier voor staat en ondersteunen deze, maar gezien de ervaringen zijn we er niet van overtuigd dat het vernommen van woningen een goede oplossing is'”, aldus het bestuur van de Huurdersfederatie.

Hetzelfde geldt voor huurders die nog te maken krijgen met het renoveren naar een Nul Op De Meter woning. Zo heeft de Huurdersfederatie een negatief advies gegeven voor het ‘vernommen’ van 169 woningen aan de Laan van de Eekharst, de Laan van de Marel en de Laan van het Kinholt in Emmerhout.

Nul op de meter

Bij een Nul op de Meter woning wordt het overgebleven energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Verhuurders en huurders kunnen onderling een energieprestatievergoeding afspreken. Hiermee kunnen verhuurders een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul op de Meter woningen. Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen zogenoemde NOM-woningen te maken.