Middelbare scholen Zuidoost-Drenthe gaan samenwerken

EMMEN

Carmelcollege, Hondsrug College, Terra VO Emmen, De Nieuwe Veste en Esdal College hebben Taalklassen. Vanaf het schooljaar 2018/2019 komt hier een nieuwe samenwerking met het Drenthe College bij, in de vorm van Entree NT2. Komende week wordt deze samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant.

In de taalklas worden leerlingen opgevangen die nog maar kort in Nederland wonen. Zij krijgen een aangepast lesprogramma, waarin het vak Nederlands de belangrijkste plaats inneemt. Deze aanpak is uniek in Nederland, omdat de leerlingen in het kader van integratie worden opgevangen in de eigen scholen. In de rest van Nederland worden deze leerlingen van 12 tot 18 jaar veelal geplaatst in Internationale Schakelklassen (ISK), waarbij ze worden opgevangen buiten het regulier onderwijs totdat ze hier wel klaar voor zijn. De taalklas laat, mede vanwege de andere aanpak, betere doorstroomresultaten zien.

Entree NT2

Het doel is dat deze leerlingen uiteindelijk doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs en daarna naar het vervolgonderwijs. Een aantal leerlingen is echter te oud om nog in de taalklas te zitten, maar heeft nog niet voldoende niveau om al door te stromen naar het reguliere vervolgonderwijs. Voor deze leerlingen is een unieke samenwerking gestart tussen de taalklas en Drenthe College, waarbij er een maatwerktraject is ontstaan: Entree NT2. Het doel van dit traject is om ook deze leerlingen klaar te stomen voor het mbo.