Gemeente Coevorden ambassadeur kleine vuurvlinder

DALEN

In het kader van Heel Drenthe Zoemt gaat ook wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland.

Huizing maakt zich sterk voor de kleine vuurvlinder, een icoonsoort van schrale bermen en graslanden. Deze vlinder komt in de gemeente Coevorden dankzij goed ecologisch bermbeheer weer voor bij sportpark ’t Grootveld in Dalen.

In Drenthe en ook in de gemeente Coevorden is de kleine vuurvlinder wijd verspreid. Wel is er sprake van een lichte daling in de verspreiding ten opzichte van de jaren negentig van de vorige eeuw. Ook komt de vlinder niet in grote aantallen voor.