Vmbo-leerlingen Zuidoost-Drenthe naar museum

EMMEN/COEVORDEN

De provincie Drenthe en Stichting Kunst & Cultuur gaan samen het museumbezoek in het vmbo stimuleren. De regeling Culturele Mobiliteit wordt binnenkort opengezet voor het vmbo en praktijkonderwijs in Zuidoost-Drenthe.

De vmbo-scholen kunnen met een subsidie van de provincie Drenthe het busvervoer naar musea als het Gevangenismuseum, Drents Museum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork financieren waar leerlingen een lesprogramma volgen. Doel is dat meer vmbo-leerlingen kennis maken met kunst en de historische verhalen van Drenthe. Het project start volgend schooljaar.

Vmbo-leerlingen zijn vaak niet erg enthousiast over theorievakken als (kunst)geschiedenis, maar ze zijn wel geïnteresseerd in een bezoek aan een museum met tastbare voorwerpen en herinneringen. Dankzij een rondleiding door het museum, praktische opdrachten en één of meerdere lessen op school, maken leerlingen bijvoorbeeld kennis met de geschiedenis van de Joden, Sinti en Roma in de tweede Wereldoorlog of de hunebedbouwers. Ook lesprogramma’s rond moderne kunsten en het belang van het Drents Archief zijn een mogelijkheid.

Het project Culturele Mobiliteit is een samenwerking van het Drents Museum, Drents Archief, Hunebedcentrum, Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Museum De Buitenplaats en K&C.

Het project draait al jaren met veel succes in het primair onderwijs. Dankzij een provinciale subsidie kunnen jaarlijks ruim 10.000 basisschoolleerlingen een bezoek brengen aan een van de genoemde instellingen. Daar komen nu zo’n 1700 vmbo-leerlingen uit Zuidoost-Drenthe bij.

Als het project Culturele Mobiliteit op de scholen in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn aanslaat wordt de pilot in het schooljaar 2019-2020 uitgebreid naar vmbo-scholen elders in Drenthe.