Ruim een ton gemeentegeld voor twee regioprojecten

EMMEN

Vanuit het zogenoemde aanvalsplan Bouwen en Duurzaamheid en Jeugd-werkloosheid krijgen twee projecten een subsidie voor de uitvoering van hun plannen. Het gaat om de bijdrage aan een volledig energieneutrale woning en de transformatie van een kerkgebouw naar een medisch centrum. In totaal gaat het om 105.000 euro. Eind mei neemt de gemeenteraad hier een definitief besluit over.

De financiële bijdrage van de gemeente is bij veel projecten het laatste zetje om te starten. Wethouder Jisse Otter: “Hier profiteren lokale en regionale bouwbedrijven van. En een groeiend aantal woningen wordt zo duurzamer.”

Aan de Oude Meerdijk komt een volledig energieneutrale en zelfvoorzienende woning door toepassing van onder andere zonnepanelen en een aardwarmtepomp. Verder is de woning voorbereid om op een accu te draaien, zodat het los van het elektriciteitsnet kan opereren. Deze vergaande vorm van verduurzaming kennen we in Emmen nog niet.

Het provinciaal monument De Voorhof in Angelslo transformeert van kerkgebouw naar medisch centrum. Het pand krijgt door de herbestemming weer een functie in het dorp en dat is naast het behoud van de cultuur- en architectuurhistorische waarde een belangrijke beweegreden om de subsidie toe te kennen.

Aanvalsplan

Met het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid zijn sinds 2013 meer dan veertig uiteenlopende projecten gerealiseerd. Het plan levert onder meer een bijdrage aan de bestrijding van werkloosheid, is een investering in de lokale bouwsector en duurzame gebouwen en zorgt voor een betere leefomgeving.