Omgevingsvergunning wind- en zonnepark Pottendijk

NIEUW-WEERDINGE

Vanaf vandaag tot en met 12 juli liggen de ontwerp omgevingsvergunningen voor het Energiepark Pottendijk ter inzage. Het energiepark bestaat uit twaalf tot veertien windmolens van minder dan 150 meter hoog en een zonnepark van 35 hectare op de locatie Pottendijk. De molens worden geplaatst voor maximaal 16 jaar. Tijdens de ter inzagelegging kan iedereen hierop een reactie geven.

Eind augustus neemt het college van burgemeester en wethouders besluiten over de vergunningen en de reacties hierop. Na de raadsbesluiten worden de omgevingsvergunningen al dan niet verleend, waarna de beroepsprocedures kunnen starten.

Structuurvisie

Om windenergie in de gemeente Emmen mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad daar een visie op los gelaten onder de noemer ‘Emmen, Windenergie’. Hierin staat waar windmolens mogen komen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om hinder en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunningaanvraag voor het windpark op de locatie Pottendijk voldoet aan de eisen die de gemeente heeft gesteld in die visie. Compensatie voor bewoners kan nu worden geregeld.

Het document kan worden ingezien via: http://gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze. Reacties kunnen tot en met 12 juli worden verstuurd. Dat kan online of per brief aan de gemeenteraad: postbus 30001, 7800 RA te Emmen onder vermelding van ‘Zienswijze zaak 59015-2018’.

Zonnepark Pottendijk

Het Energiepark Pottendijk bestaat niet alleen uit windmolens, maar ook uit een zonne-akker van 35 hectare. De initiatiefnemer stelt 20% van het project beschikbaar voor de omgeving. Dat betekent dat een deel van de zonnepanelen ten goede komt aan de omgeving van het zonnepark. Op welke manier dit wordt ingevuld, wordt de komende tijd verder uitgewerkt.