Laatste fruitboom geplant

VALTHE/EMMEN

Tonko Engelsman, geboren en getogen Emmenaar én zoon van voormalig eigenaar Hero Engelsman, heeft de laatste fruitboom geplant in de voormalige boomgaard van de familie. Leo Hendriks, directeur WMD, gaf de appelboom een slokje water. De boomgaard stond bekend in Emmen en omstreken om de lekkerste aardbeien van de omgeving.

Hiermee is het herstel van het voormalige beekdallandschap Sleenerstroom in waterwingebied Valtherbos van WMD symbolisch afgerond. In het landschap is het historische karakter met natuurlijke hooilanden, houtwallen en boomgaard teruggebracht. Het oorspronkelijk karakter is van grote waarde voor de ontwikkeling van allerlei soorten. Variatie in het landschap geeft meer voedsel, nestelplaatsen en beschutting.

Boomgaard

In de voormalige boomgaard van de familie Engelsman zijn opnieuw oude fruitrassen geplant. Fruitbomen geven met hun bloesems en fruit voedsel voor soorten als wilde bijen en dassen. De naam Engelsman wordt in Emmen nog vaak gehoord. Twee winputten zijn naar de familie vernoemd; Engelsman 1 en Engelsman 2. In de omgeving wordt de boomgaard in de volksmond De Engelsman genoemd.