Maximaal 14 windmolens op Energiepark Pottendijk

NIEUW-WEERDINGE

Energiepark Pottendijk wil twaalf tot veertien windmolens op de locatie Pottendijk realiseren. De molens zijn samen goed voor 50,4 megawatt aan windenergie.

Om dit alles mogelijk te maken heeft initiatiefnemer Jeroen Deddens afspraken met Raedthuys en Yard gemaakt over hun grondposities. De omgevingsvergunning komt binnenkort ter inzage voor reacties.

Begin dit jaar heeft landbouwer Deddens een plan ingediend bij de gemeente Emmen voor de aanleg van een energiepark op zijn terrein aan de Pottendijk. Het plan bestond uit de aanleg van ongeveer 29,4 megawatt aan windmolens (zes tot acht windmolens, red.). Daarnaast heeft hij een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark van ongeveer 35 hectare in het gebied.

Nu Deddens afspraken heeft gemaakt met de ontwikkelaars Raedthuys en Yard, kan hij de opgave van 50,4 megawatt op de locatie Pottendijk realiseren. Het initiatief kan voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld in de Structuurvisie Emmen, Windenergie om hinder en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gebiedsplatform Pottendijk - bewoners, ontwikkelaar en een onafhankelijke voorzitter - kan nu afspraken maken over onder meer compensatie op basis van de gehele ontwikkeling op de Pottendijk. Energiepark Pottendijk houdt donderdag 24 mei een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de locatie Pottendijk. Tussen 19.30 en 21.30 zijn experts aanwezig om omwonenden te informeren over onder meer de afmetingen en de opstelling. Ook kunnen bezoekers een indruk krijgen van hoe het windpark er volgens het plan van Energiepark Pottendijk uit komt te zien.