Collecteren voor Oranje Fonds in Emmen

EMMEN

In Emmen wordt van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 mei gecollecteerd voor een socialer Nederland. Vijf organisaties uit Emmen doen deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Drenthe. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisaties draaiende houden.

In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

Deelnemende organisaties

Een overzicht van de organisaties die in Emmen meedoen met de Oranje Fonds Collecte is te vinden via www.oranjefonds.nl/waar-wordt-gecollecteerd.

Opbrengst

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor hun doelgroep of hun vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Drenthe.

Meer informatie staat op www.oranjefondscollecteonline.nl.