Bewoners De Horst lachen en huilen met Maatje Stip

EMMEN

Het is niet altijd eenvoudig om contact te krijgen met mensen die dementie hebben, maar het kan wél. MiMakker Stip - een kleurrijk maatje - bezoekt wekelijks bewoners met dementie van Treant-locatie De Horst in Emmen om écht contact te maken.

Stip is verkleed als clown en heeft een rode neus als zij bewoners bezoekt, maar ze zorgt niet voor entertainment: “Ik ben op zoek naar emoties bij bewoners”, vertelt Petra van der Velde alias Stip. “Ik maak contact door bijvoorbeeld gedrag na te doen en/of aan te vullen. Ik ben afwachtend en zoek een ingang om contact te maken. Dit lukt vaak door mijn gedrag aan te passen aan bewoners, zij hebben de regie. Soms zijn we samen even boos, aai ik net zoals een bewoonster haar knuffelhond, doe ik mee met een spel in de huiskamer of dwalen we samen door de gang.” Stip is een maatje met wie bewoners hun emoties kunnen delen. Ook biedt ze ondersteuning aan naasten en mantelzorgers bij het maken van contact.

Kleurrijk bezoek

Veel mensen, vooral ouderen, hebben een positief beeld bij een clown. “Stip kan klunzig, brutaal en soms een beetje dom zijn. Als (zorg)clown heb ik meer vrijheid om mijn gedrag volledig aan te passen aan verschillende situaties.” Sommige medewerkers twijfelden over de toegevoegde waarde van het bezoek van Stip. “Ik was erg sceptisch”, vertelt verzorgende Wobbe van der Veen. “Tot mijn verbazing had het bezoek wel direct resultaat. Bewoners reageerden met een oogopslag, een kort gesprek of zelfs een schaterlach. Ze voelen zich ongedwongen en zijn vaak rustiger na het bezoek.”

Kennis delen

Stip deelt haar ervaringen met medewerkers en geeft les aan studenten van de leerafdeling. “Dankzij haar ben ik (nog) bewuster geworden van mijn houding en probeer ik meer open te staan voor verschillende manieren om contact te leggen met bewoners. Het is fijn om met haar samen te werken”, vertelt Wobbe enthousiast. Stip beschrijft haar ervaringen ook in het zorgdossier van bewoners, zodat naasten ook van het bezoek van Stip kunnen leren. De inzet van Stip wordt betaald door extra gelden van Waardigheid en Trots om bewoners een zinvolle daginvulling en (nog) meer persoonlijke aandacht te kunnen geven.