Themabijeenkomst voor Interne Cultuurcoördinatoren

EMMEN

De Kunstbeweging organiseert woensdag 23 mei een netwerkbijeenkomst voor cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs.

Speciale gast en spreekster is Karin Kotte. Als pabodocent met een beeldende achtergrond heeft zij veel ervaring in het werken met cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs, directeuren, cultuurcoaches en kunstvakdocenten. Jarenlang werden leerlingen in het onderwijs enkel beoordeeld op het eindproduct en niet op het proces dat ze doorliepen. Van tevoren was dan al duidelijk wat het eindresultaat zou moeten zijn en daarop werden leerlingen beoordeeld. De uitspraak ‘De weg zelf is de bestemming’ van Confucius is het uitgangspunt voor de komende bijeenkomst.

Een voorbeeld ter illustratie: kinderen maken een lampion voor Sint Maarten. “In sommige gevallen zie je dat alle kinderen eenzelfde lampion hebben gemaakt. Dat ziet er heel mooi uit maar in hoeverre stimuleer je daarmee de creativiteit van leerlingen? Het denkwerk is dan al door anderen gedaan. Het enige wat aan bod komt, is het oefenen van vaardigheden. Op zich niets mis mee als dat een bewuste keuze is maar door in te zoomen op het proces kun je er zoveel meer uit halen. Op die manier kun je het creatieve proces stimuleren en juist die creativiteit is iets wat de leerlingen in de toekomst heel hard nodig hebben”, aldus Mark Wester van De Kunstbeweging.

Kotte komt op woensdag 23 mei naar de door De Kunstbeweging georganiseerde ICC-netwerkbijeenkomst in Emmen en laat bezoekers kennismaken met haar visie op de procesgerichte didactiek. Net als alle andere ICC-netwerkbijeenkomsten bevat deze naast theoretische ook praktische elementen. De bijeenkomst is bedoeld voor ICC’ers en hun collega’s. Directeuren en beleidsmedewerkers zijn ook welkom.

Aanmelden via info@dekunstbeweging.nl o.v.v. ICC-netwerkbijeenkomst. Deelname is gratis. Aanvang 19.00 uur.