Frans Wielens wil omzien naar de medemens

WEITEVEEN/EMMEN

Frans Wielens uit de Emmer wijk Barger-Oosterveld is 25 jaar als diaken in dienst van de katholieke kerk van het Bisdom Groningen-Leeuwarden. Thans is hij werkzaam namens de Immanuel Parochie Zuidoost-Drenthe.

Door Kristian Elders

De Emmenaar viert de mijlpaal op zondag 10 juni in de Coevorder Willibrorduskerk. De genoemde parochie omvat de geloofsgemeenschappen Bonifatius in Nieuw-Schoonebeek, Koningin van de Vrede in Weiteveen, Nicolaas in Schoonebeek, Franciscus van Assisi in Steenwijksmoer en de Willibrorduskerk in Coevorden. Een diaken staat ook wel bekend als een pastor. Dat doceert Wielens tijdens een gesprek op zijn werkadres in de rooms-katholieke pastorie aan de Zuidersloot in Weiteveen. De 62-jarige Wielens werkt in de vijf geloofsgemeenschappen nauw samen met priester Tjitze Tjepkema uit Coevorden. In het verleden was hij diaken in de Kanaalstreek, Emmen en Erica.

“Ik verzorg bijvoorbeeld uitvaarten”, zegt Wielens. “De afgelopen 25 jaar begeleidde ik honderden mensen naar hun laatste rustplaats. Ook verzorg ik doopvieringen.” Vreugde en verdriet komen dus veelvuldig voorbij tijdens de werkzaamheden van de dienstbare diaken in Zuidoost-Drenthe. In 2015 strandde nog een grote groep vluchtelingen op het trein- en busstation in Emmen. Zij moesten naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel, maar hadden geen idee hoe. “Kerken wierpen zich op om te helpen en ik kon niet achterblijven als diaken.”

De Emmer pastor (herder, red.) leeft - vanuit de kerk gezien - graag ten dienste van mensen. “Jouw pijn doet mij zeer”, zegt Wielens veelzeggend genoeg, “en jouw vreugde maakt mij blij. Als ouders blij zijn vanwege de geboorte van hun kind, dan laat ik dat ook blijken.” Wielens wil omzien naar de medemens. “Ik laat mij leiden door de blijde boodschap en door Jezus Christus als dienaar.”

De viering van zijn werkjubileum moet op 10 juni vooral dankbaarheid uitstralen. Na een viering in de Willibrorduskerk staat een receptie op het programma in Hotel Talens. Wielens hoopt daar veel mensen te ontmoeten waarmee en voor wie hij werkte. Voorganger is priester Tjepkema en Wielens verzorgt de preek. “Laat het een feest van verbondenheid worden.”

Vallen en opstaan

Het werken ging al die 25 jaar met vallen en opstaan voor de diaken. “Met steun van heel veel mensen en van onze lieve Heer is het gelukt”, vult Wielens aan. De pastor vindt bescheidenheid een groot goed, maar hij wil ook zeker open zijn. “Wat kan ik voor jou doen? Die vraag stel ik mensen graag.”

Een emotioneel voorval zal Wielens nooit vergeten. “Een opa en oma belden aan bij mij thuis in Barger-Oosterveld. Zij wilden kaarsen laten branden omdat hun kleinkind in de vijver van de buren was gevallen. Dat was erg heftig”, zegt Wielens na het laten vallen van een korte stilte. “Deze mensen waren destijds niet katholiek en ik vroeg hen of ik een gebed mocht uitspreken. Het kind kwam helaas te overlijden en de familie kwam terug met de vraag of wij als katholieke kerk in Barger-Oosterveld de uitvaart zouden willen verzorgen. En dat wilden wij. Enige tijd later kwamen de ouders van het kind bij mij en zij wilden katholiek worden. Ik mocht deze mensen dopen en zij kregen later nog twee kinderen en ook hen heb ik gedoopt. Dat is denk ik een voorbeeld van dienende liefde geven. De kerk als een schuilplaats voor iedereen.”

Ontspanning is ook belangrijk voor Wielens, die zondagmiddag trouwe supporter is van zijn zoon Maarten bij de voetbalwedstrijden van SVBO in Barger-Oosterveld. “Ik praat graag met mensen over deze volkssport. Soms gaat het even over het geloof en vragen mensen van de club of ik een kaarsje heb aangestoken. Dat heb ik gedaan, geef ik dan als antwoord, maar ze moeten het nog wel even doen op het veld, hè.”