Witte rook in gemeente Borger-Odoorn

ODOORN

Gemeentebelangen, VVD en D66 vormen samen het college van Borger-Odoorn voor de bestuursperiode 2018-2022. Er is overeenstemming over de inhoud van het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling.

Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 22 mei worden de beoogde wethouders benoemd en is er gelegenheid voor de raadsfracties om hun mening te geven over het coalitieakkoord.

Gemeentebelangen, VVD en D66 zetten in op de doorontwikkeling van burgerparticipatie, transparante en faciliterende dienstverlening en communicatie. Daarnaast willen zij een flinke inhaalslag maken op het gebied van duurzaamheid en energie.

Het college bestaat naast de burgemeester de komende periode uit vier wethouders: Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen), Niek Wind (Gemeentebelangen), Nynke Houwing (VVD) en Albert Trip (D66).