Lintjesregen in Emmer Grote Kerk | Fotoserie

EMMEN

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Emmer Grote Kerk reikte burgemeester Eric van Oosterhout donderdagmorgen aan dertien inwoners van de gemeente Emmen een Koninklijke onderscheiding uit om ze te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving. LON staat in onderstaand overzicht voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau en RON betekent Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kas Valke uit Emmen, LON

Vanaf 1981 is Kas Valke vrijwilliger bij de commissie Vakantievoorzieningen van Stichting Treant Zorgggroep, locatie Scheperziekenhuis in Emmen. Betrokkene was medeoprichter en is tot op heden betrokken bij de aanschaf en het onderhoud van vakantiehuizen. Ook staat hij huurders met raad en daad bij. Decorandus is vanaf 1985 ook vrijwilliger bij de EHBO-vereniging in de Emmer wijk Barger-Oosterveld, hij fungeert als materiaalbeheerder en vertegenwoordigt de vereniging bij regionaal overleg. Ook is hij als EHBO’er actief bij diverse sport- en spelactiviteiten. Vanaf 2008 is decorandus ook als vrijwilliger actief voor de Emmer atletiekvereniging De Sperwers, hij fungeert als EHBO’er en organiseert lessen. Onder meer op het gebied van hartreanimatie. Ook ondersteunt hij een groep verstandelijk beperkte atleten.

Dina Nakken uit Schoonebeek, LON

Dina Nakken was tot haar pensionering in 2011 werkzaam als assistent-accountant bij De Jong & Laan. Haar vrijwilligersactiviteiten begonnen in 1968 voor de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Decoranda verzorgt de redactie van het kerkblad, onderhoudt de contacten met de drukker, is verantwoordelijk voor het verzamelen, het nieten, de abonneeadministratie, de coördinatie van de bezorging en ze is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Dit doet zij tot op heden. Vanaf 1971 tot 1983 is ze ook lid van de Jeugddienstcommissie en van 1984 tot 1995 is decorandus scriba van de Kerkenraad. Van 2002 tot heden is decorandus vrijwilliger bij Stichting de Spiker (gericht op het in beeld en op schrift krijgen van Oud Schoonebeek, red.). Betrokkene helpt mee bij de organisatie van tentoonstellingen, verzorgt het sorteren en de archivering van de gegevens, voorwerpen en afbeeldingen. Vanaf 2009 tot heden is decorandus medewerker van het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Zij houdt de ledenadministratie bij, verzorgt de financiële administratie, maakt de facturen op en verzorgt de administratie van de collectes. Daarnaast maakt ze met een groep dames kaarten, die binnen de kerk verkocht worden.

Kas van Rieke uit Emmen, LON

Vanaf 1983 tot heden is Kas van Rieke vrijwilliger bij de RK Parochie De Goede Herder in Emmen. Decorandus helpt bij begrafenissen, ziekenbezoek en het ophalen van mindervaliden. Ook hielp hij bij de opvang van vluchtelingen - in 2015 en 2016 - die via het NS-station Emmen naar Ter Apel reisden. Van 1996 tot heden is decorandus oprichter en vrijwilliger bij de bridgeclub de Rietlanden in Emmen. Van Rieke organiseert en verzorgt de competitie, onderhoudt de clubwebsite en ondersteunt het bestuur. Decorandus heeft in 2004 het oratoriumkoor VOCE in Emmen mede opgericht. Sindsdien is hij bestuurslid en regelt hij subsidies, helpt bij de organisatie van uitvoeringen en bij het zoeken van solisten.

Rieteke van Luijt-Huisman uit Emmen, RON

Rieteke van Luijt-Huisman is vanaf 1988 tot heden vrijwilliger en voorzitter en lid van de Raad van Advies van respectievelijk het vroegere RTV Emmen en de huidige streekomroep ZO!34. Daarnaast was de Emmense presentator en redacteur van het zondagmiddagmagazine. Ook heeft zij als bestuurslid van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland gefungeerd. Vanaf 1997 is decoranda ook vrijwilliger bij en bestuurslid van Vliegclub Westerwolde. Betrokkene maakt deel uit van de groep havenmeesters die het vliegverkeer op het vliegveld regelt en zij maakt daarvoor de roosters. Ook draagt zij zorg voor het aanvragen van vergunningen en onderhoudt de contacten met de overheid. Verder was zij redactielid van het clubblad. Voor de Zonnebloem heeft decorandus bezoekwerk en activiteiten verricht. Zo was zij voorzitter van 1998 tot 2013. Vanaf 1998 is decoranda bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Van Luijt zet zich in voor de recreatieve luchtvaart, is actief als afgevaardigde namens Vliegclub Westerwolde bij de afdeling Gemotoriseerd Vliegen en lid van het Overleg Standaardisatie MLA Vliegopleidingen. Tevens geeft zij geluidscertificaten voor Microlight vliegtuigen uit. Vanaf 2003 maakt decoranda deel uit van het bestuur van de European Microlight Federation (65.000 leden, red.). Daarnaast is zij auteur en redacteur van het boekje MLA Flying in Europe, dat informatie geeft aan MLA (Micro Light Aircraft)-piloten die internationaal willen vliegen. Ook is decoranda vanaf 2011 vicevoorzitter van Europe Air Sports (EAS, 700.000 leden). Zij vertegenwoordigt zowel de EMF als de KNVvL binnen de EAS.

Albert Doezeman uit Schoonebeek, LON

Albert Doezeman is in de periode 1984 tot 1994 actief geweest voor de vroegere voetbalverenigingen Minjak en SC Oranje (thans SVV’04). Tot 1988 was hij elftalleider en vanaf 1988 tot 1991 lid van de jeugdcommissie. Van 1991 tot 1994 was hij penningmeester. Vanaf 2004 tot en met 2016 heeft decorandus zich ingezet voor Dorpsbelangen Schoonebeek, eerst als bestuurslid en van 2011 tot 2016 als voorzitter. Ook voor de Protestantse Gemeente Schoonebeek heeft decorandus zich ingezet: van 1977 tot en met 1981 als diaken, van 1997 tot 2006 lid van de Commissie van Beheer (nu College van Kerkrentmeesters genoemd). Ook was hij de laatste twaalf jaar vrijwilliger voor activiteiten in het jeugdgebouw van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Decorandus is – naast zijn werk als beheerder voor de Stichting MFC Schoonebeek – ook vrijwilliger vanaf 2005. Hij ondersteunt en adviseert andere vrijwilligers, draait bardiensten en verricht kleine reparaties.

Pieter Albers uit Emmen, LON

Pieter Albers heeft vanaf 1997 als historisch geïnteresseerde onderzoek gedaan naar een vergeten stuk oorlogsgeschiedenis. Hij heeft zijn bevindingen opgetekend in het boek Gevangen in het veen. Het boek verhaalt over de Emslandlager, vijftien vergeten Duitse concentratiekampen pal over de Nederlandse grens van Groningen en Drenthe. Als lid van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge zet decorandus zich al vanaf 2000 in om de historie van zijn geboortedorp Noordbarge vast te leggen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen over elk huis en zijn (oud)bewoners. Tussen 2000 en 2006 is decorandus ook actief geweest voor de Drentse Historische Vereniging. Hij was onder meer redactielid van het Drents Genealogisch Jaarboek. Decorandus doet ook stamboomonderzoek en verwerkt de gegevens, gebeurtenissen en verhalen op een manier zodat zijn boeken ook toegankelijk zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in de plaatselijke historie.

Jantje Oosting-Nijmeijers uit Veenoord, LON

Vanaf 1989 is Jantje Oosting-Nijmeijers vrijwilliger in woonzorgcentrum De Horst, onderdeel van de Treant Zorggroep. Begonnen op de afdeling activiteitenbegeleiding assisteert ze de activiteitenbegeleider bij allerlei woonactiviteiten: knutselen, poffertjes bakken, kerstmarkt, uitstapjes en barbecues. Vanaf 2006 bakt ze met andere vrijwilligers volgens een vast rooster pannenkoeken voor de cliënten. Vanaf 1972 is decorandus collectant voor KWF kankerbestrijding en van 1972 tot 2002 is zij ook bestuurslid. Inmiddels ruim twintig jaar, vanaf 1997, zet decorandus zich in voor de jaarlijkse collecte voor het Reumafonds in Veenoord. Vanaf 2007 is decorandus ook actief voor de dorpskrant De Schakel, die zij maandelijks bezorgt.

Gerrie van der Kolk uit Schoonebeek, LON

Vanaf 1983 tot heden is Gerrie van der Kolk actief voor de fietscrossvereniging The Derrick Crossers. Actief als bestuurslid en op de fietscrossbaan is hij vast aanspreekpunt. Ook is hij keurmeester en keurt in heel Nederland de banen. Elke donderdagavond verzorgt hij de training voor kinderen en pleegt hij onderhoud op de baan. Elk vrij uurtje wordt door hem op de fietscrossbaan doorgebracht. Vanaf 2006 is decorandus ook actief voor het Rode Kruis in Zuidoost-Drenthe en vanaf 2014 is hij voorzitter. Vanaf 2009 tot heden is Van der Kolk als voorzitter verbonden aan de buurtvereniging.

Gerrit Sulmann uit Emmen, LON

Gerrit Sulmann heeft zich jarenlang ingezet voor de (sociaal) zwakkeren in de Emmer samenleving. Hij heeft hoofdzakelijk vrijwillige werkzaamheden verricht voor het FNV en de WMO. Vanaf 1994 heeft hij de volgende taken gehad: secretaris bedrijfsledengroep namens de FNV bij Allied Signal; ledenconsulent; belastinginvuller; secretaris van de woonafdeling; cliëntenraadslid bij het GAK/UWV; lid medezeggenschap regio Noord; actief lid werkgroep UGO (uitkeringsgerechtigden gehandicapten en ouderen); cliëntenraadslid en secretaris en voorzitter cliëntenraad WWB (wet werk en bijstand); WMO raadslid namens de vakbond en secretaris van de WMO raad; actief lid FNV-lokaal; mensen helpen met belastingzaken die zijn doorgestuurd door Sedna; budgethouder FNV voor Emmen en omgeving. Door ziekte heeft decorandus veel taken moeten afstoten.

Wim Melenberg uit Emmen, RON

Vanaf 2000 tot heden is Wim Melenberg betrokken bij zowel bestuurlijke als inhoudelijke processen bij het HBO-onderwijs (Stenden Hogeschool) en bekleedt - of heeft bekleed - hij meerdere functies. Zijn internationale gerichtheid wordt voortdurend ingezet bij het ontwikkelen van competenties van jonge mensen. De internationale gerichtheid is effectief in velerlei vormen: de begeleiding van studentengroepen naar Europese instellingen, zoals nu bij het leerbedrijf Burundi en Vietnam. Vanaf 2013 is decorandus voorzitter van de Raad van Advies bij de School of Commerce (Stenden Hogeschool). Het betreft hier de richting International Business and Languages (IBL). Voor de Emmer bibliotheek is decorandus vanaf 2006 tot 2016 onder meer penningmeester geweest in het bestuur. Vanaf 1983 tot 1994 heeft hij zich ingezet als diaken. Eerst bij de Gereformeerde Kerk in Klazienaveen en vanaf 1989 bij de Protestantse Gemeente de Opgang in Emmen. Vanaf 2007 tot heden maakt decorandus deel uit van Stichting Microprojects. Met behulp van zijn kennis en steun heeft de stichting veel bronnen kunnen aanboren, subsidiegevers kunnen overtuigen en donateurs weten te vinden. Voor het bestuursbureau Viviani/vereniging Scala is decorandus geruime tijd bestuurder geweest. Bij Viviani vanaf 2006 tot 2014, daarvoor bij Scala vanaf 1995. Vanaf 2009 tot 2015 was hij penningmeester en lid van de raad van commissarissen voor Stichting Digitale Leerwegen Emmen en diens opvolger de Nationale Onderwijs Coöperatie te Zwolle. Vanaf 2016 is decorandus ook betrokken bij de stuurgroep Zuidoost Drenthe – Vietnam. Deze stuurgroep heeft de regie van een project, waarbij gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken met als doel ze in aanraking te brengen met hun tegenhangers in een aantal regio’s in Vietnam. Deze samenwerking wordt ook wel aangeduid als de Triple Helix. Melenberg is één van de drie ondernemers in de groep. Vanaf 1994 tot 2003 is decorandus ook penningmeester geweest voor Stichting Verpleeghuis De Horst en van 2003 tot 2012 was decorandus penningmeester/bestuurslid bij de Stichting Hondsrug College. Voor Stichting Stadsbeelden Emmen was decorandus ook penningmeester/bestuurder. Nog steeds assisteert hij hen bij het gereedmaken van de jaarstukken van de laatste jaren. Vanaf 2014 is decorandus ook lid van de Raad van Toezicht voor de Kunstbeweging.

Gerda Niers-Meijer uit Schoonebeek, LON

Gerda Niers-Meijer begeleidt vanaf 1972 tot heden elke week de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Schoonebeek op het orgel. Ook heeft ze zich jarenlang ingezet voor de jaarlijks terugkerende vakantie bijbelclubweek in de periode 1991 tot 2016. Vanaf 2000 tot 2015 was decorandus jeugdouderling en vanaf 1990 tot 2015 was ze ook betrokken bij het verjaardagsfonds: het maandelijks rondbrengen en ophalen van envelopjes en verjaardagskaarten.

Bé Hoeksema uit Emmen, LON

Bé Hoeksema is acht jaar raadslid geweest voor D66 van 1990 tot 1998 en vervolgens vanaf maart 2014 raadslid geweest voor Senioren Belang Noord. Hij heeft zich ingezet voor de woon-en leefomgeving van de inwoners, waarbij ouderenzorg een speerpunt was. Een belangrijk wapenfeit is de gewonnen strijd omtrent de sportseniorencoach.

Ton Schoo uit Nieuw-Dordrecht, LON

Ton Schoo was vanaf 1998 fractievoorzitter en raadslid namens de Drentse Ouderen Partij (DOP). Hij heeft zich jarenlang ingezet, was altijd kritisch en zeer betrokken bij het sociaal domein. Schoo ging altijd op pad met de signalen die hij kreeg uit de samenleving.