Extra parkeerplaatsen voor Angelslo

EMMEN

De wijk Angelslo krijgt extra parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen komen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo en in de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingcamp. De afgelopen jaren is de parkeerdruk in deze wijk, net zoals ook in andere wijken, flink toegenomen. Er wordt nu op plekken geparkeerd waar dat niet is toegestaan. Daardoor ontstaan er onveilige situaties.

In de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingcamp komen in totaal ongeveer 65 extra parkeerplaatsen. Eind mei wordt een plan voorgelegd aan de bewoners. De gemeente gaat in Angelslo ook bezig met een rioleringsproject om de wateroverlast aan te pakken. Daarbij worden ook extra parkeerplaatsen gerealiseerd, onder anderen in de Elkingeslag.

Tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo komen ongeveer 100 extra parkeerplaatsen. Hoe een ander er uit komt te zien gebeurt in afstemming met de EOP, ondernemers en vastgoedeigenaren. De parkeerplaatsen zijn niet alleen voor het winkelend publiek beschikbaar. Ook bezoekers van de Marke, de Cluft, de sporthal, de Moskee en het

Marokkaanse gebedshuis kunnen er parkeren.

De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo kunnen naar verwachting voor de zomer 2019 worden opgeleverd.