Coalitie gemeente Emmen is rond

EMMEN

De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben een principe-akkoord bereikt over het bestuursakkoord. Deze politieke partijen gaan de komende vier jaar de coalitie vormen in de gemeente Emmen.

Beoogd wethouders zijn René van der Weide en Jisse Otter van Wakker Emmen, Bouke Arends en Raymond Wanders van de PvdA en Robert Kleine van het CDA. Thans wordt de laatste hand gelegd aan het bestuursakkoord. Begin volgende week wordt deze besproken met de betreffende fracties. De presentatie van het definitieve bestuursakkoord is op 3 mei en 14 mei is de beoogde datum voor de installatie van het nieuwe college.

De portefeuille van wethouder René van der Weide wordt uitgebreid met de thema’s sport en verkeer en vervoer. Wethouder Jisse Otter krijgt bijvoorbeeld personeel en bedrijfsvoering erbij. Aan de portefeuille van wethouder Bouke Arends worden de onderwerpen bereikbaarheid, verduurzaming en energie bedrijfsleven en evenementenbeleid toegevoegd.

De nieuwe wethouder Raymond Wanders krijgt als thema’s onder meer Wmo, participatie en inkomen. Wethouder Robert Kleine heeft straks het totale pakket jeugd- en welzijnsbeleid in zijn portefeuille. Burgemeester Eric van Oosterhout krijgt naast zijn taken als burgervader ook de thema’s bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie en Erkende Overlegpartners onder zijn hoede.